جراحی زیبایی سینه

یکی از ویژگی های تعیین بدن یک زن سینه های اوست که حتی از زیر لباس، یک مرد از یک زن با این ویژگی متمایز می شود و به همین دلیل یکی از مهم ترین اندام یک زن می باشد.


جراحی زیبایی سینه (پستان)، همانند دیگر اعمال جراحی دیگر ممکن است جهت بازگرداندن ظاهر طبیعی پستان استفاده شود که به عنوان عملی ترمیمی و یا صرفاً یا برای زیباتر کردن ظاهر باشد که عمل زیبایی در نظر گرفته می شود.

با اینکه موضوع عمل سینه بسیار خصوصی است ولی در میان اعمال جراحی زیبایی، بیشتر درباره جراحی سینه بحث میشود. ولی به شما توصیه می شود اگر به فکر جراحی سینه هستید برای دریافت اطلاعات صحیح در بحث های عمومی مشاوره ی تخصصی با یک جراح حرفه ای بپردازید.