لیپوماتیک

لیپوماتیک یکی از انواع دستگاه های ساکشن پیشرفتهمی باشد که برای تخلیه چربی های موضعی زیر پوست می باشد. در این ابزار تکنولوژی پیشرفته ای بکار گرفته شده است. این تکنولوژی بسیار دقیق و فوق العاده عمل می کند و وجه تمایز آن از لیپوساکشن همین تکنولوژی دقیق و پیشرفته می باشد.


در لیپوماتیک Lipomatic با استفاده از امواج اینفراسونیک و ارتعاش سلولهای چربی را با نوسان ثابت حول محوری از محل اتصال آنها به یکدیگر جدا می سازد. در این روش بدون هیچ گونه تخریب سلولی، کل سلولهای بافت چربی سالم از زیر پوست با عمل ساکشن خارج می گردد.
یکی از ویژگی های این روش که آنرا از سایر روش ها متمایز می سازد استفاده از همین ویژگی است که از سلولهای خارج شده ی چربی می توان بعنوان فیلر برای حجیم سازی گونه و صورت و یا حتی هر عضو دیگری استفاده شود. نکته ی مهم نیز اینجا قابل درک است که این چربی دارای دوام بیشتر و تورم کمتر پس از تزریق است و نسبت به چربی های استخراج شده توسط روش ساکشن برای این نوع حجیم سازی به مراتب سالمتر می باشد.